خاص اتصال ایران سوریه شیمیایی آویگدور لیبرمن

خاص: اتصال ایران سوریه شیمیایی آویگدور لیبرمن اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی موتورسیکلت‌ها ۴ برابر خودروها آلودگی دارند

رییس شرکت ملی استاندارد با اشاره به اوضاع استاندارد موتورسیکلت‌های موجود گفت: یک موتورسیکلت کاربراتوری چهار برابر یک ماشین ایجاد آلودگی می‌کند. 

موتورسیکلت‌ها ۴ برابر خودروها آلودگی دارند

موتورسیکلت ها ۴ برابر خودروها آلودگی دارند

عبارات مهم : آلودگی

رییس شرکت ملی استاندارد با اشاره به اوضاع استاندارد موتورسیکلت های موجود گفت: یک موتورسیکلت کاربراتوری چهار برابر یک ماشین ایجاد آلودگی می کند.

نیره پیروزبخت در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه موتورسیکلت ها باید با استانداردهای روز اروپا تولید شوند، اظهار کرد: مبنای استاندارد ما، استاندارد روز اروپاست که در آن همه موتورسیکلت ها باید انژکتوری باشند. یعنی آنچه در مصوبه ریاست جمهوری نیز به آن اشاره شده است است.

موتورسیکلت‌ها ۴ برابر خودروها آلودگی دارند

وی در ادامه با اشاره به اوضاع موتورسیکلت های ترددکننده در سطح شهر تصریح کرد: اکثر موتورسیکلت هایی که در سطح شهر تردد می کنند کاربراتوری هستند که هم اجازه مسافرکشی دارند و هم باربری که بیشترین آسیب را به اوضاع هوای شهرها وارد می کنند.

رییس شرکت ملی استاندارد با تاکید بر اینکه با تولید موتورسیکلت های کاربراتوری مخالف هست، بیان کرد: شرکت ملی استاندارد اجازه تایید نو به موتورهای کاربراتوری را نمی دهد و هم راستا با دولت با آنها برخورد خواهد کرد.

رییس شرکت ملی استاندارد با اشاره به اوضاع استاندارد موتورسیکلت‌های موجود گفت: یک موتورسیکلت کاربراتوری چهار برابر یک ماشین ایجاد آلودگی می‌کند. 

به گزارش ایسنا، در کمیته آلایندگی به دستور رییس جمهوری فرصتی تعیین شده است که موتورسیکلت ها تا سال آینده از کاربراتوری به انژکتوری تبدیل شوند. در این میان شرکت ملی استاندارد نیز به دنبال این است که استانداردهای موجود در مورد موتورسیکلت ها ارتقاء یابد و در این راستا مانند ماشین تایید نو داشته باشند که در این راستا در مورد موتورسیکلت ها دو مساله وجود دارد که یکی از آنها آلایندگی و دیگری ایمنی است.

واژه های کلیدی: آلودگی | آلایندگی | استاندارد | موتورسیکلت | موتورسیکلت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs