خاص اتصال ایران سوریه شیمیایی آویگدور لیبرمن

خاص: اتصال ایران سوریه شیمیایی آویگدور لیبرمن اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار بین الملل «عَبایه‌» الزامی نیست / بوی کشف حجاب می‌آید ، فتوای جنجالی شیخ سعودی/ مخالفان

مساله چادر زنان از چند دهه گذشته تا کنون عنوان جدال مجامع فقهی عربستان سعودی بوده و به نظر می رسد که فتوای شیخ عبدالله المطلق، یکی از مفتی های عضو هیئت عالمان ب

«عَبایه‌» الزامی نیست / بوی کشف حجاب می‌آید ، فتوای جنجالی شیخ سعودی/ مخالفان

فتوای جنجالی شیخ سعودی: «عَبایه » الزامی نیست / مخالفان: بوی کشف حجاب می آید

عبارات مهم : اسلام

مساله چادر زنان از چند دهه گذشته تا کنون عنوان جدال مجامع فقهی عربستان سعودی بوده و به نظر می رسد که فتوای شیخ عبدالله المطلق، یکی از مفتی های عضو هیئت عالمان بزرگ، که در آن بر نبود الزام استفاده از عَبایه (چادر سیاه) جهت زنان، تاکید کرده، بار دیگر این عنوان مطرح شده است است.

عکاظ چاپ ریاض نوشت: مساله چادر زنان از چند دهه گذشته تا کنون عنوان جدال مجامع فقهی عربستان سعودی بوده و به نظر می رسد که فتوای شیخ عبدالله المطلق، یکی از مفتی های عضو هیئت عالمان بزرگ، که در آن بر نبود الزام استفاده از عَبایه (چادر سیاه) جهت زنان، تاکید کرده، بار دیگر این عنوان مطرح شده است هست؛ در حالی که پیش از این بحث بر سر چگونگی پوشیدن چادر (روی سر یا کتف) بود، اکنون مناقشه ها در مورد میزان صحّت وجوب این مساله جهت زن مسلمان بوده و فتوای مذکور پرسش بزرگی را بدنبال داشته است مبنی بر اینکه آیا مفهوم پوشش جهت زن، منحصر به استفاده از چادر سیاه است؟

با وجود آنکه عقیده شیخ المطلق نخستین اظهار نظر در نوع خود در مجامع فقهی سعودی نیست، ولی این باره مخالفان شیخ المطلق، فتوای او را به معنای دعوت به خلع حجاب تفسیر کردند؛ آنچه که باعث شد المطلق بار دیگر بیانیه ای صادره کرده، در مورد فتوایش توضیح داده و اتهامات را از آن دور کند.

«عَبایه‌» الزامی نیست / بوی کشف حجاب می‌آید ، فتوای جنجالی شیخ سعودی/ مخالفان

گروه مخالف با نظر المطلق این فتوا را خلاف تعالیم دین اسلام دانسته و آن را به معنای لغزش واضحی از دستورات کتاب خدا و سنت تفسیر نموده؛ علاوه بر اینکه نسبت به بازگشت وی از این فتوا، اظهار امیدواری کردند. ایشان صدور این فتوا را در زمانی که صدای لیبرال های سعودی علیه حجاب اوج گرفته هست، مایه تأسف دانستند.

در مقابل، یکی از اساتید دانشگاه ام القری نظر شیخ المطلق را درست دانسته و بر این توصیه تاکید کرد که خداوند «پوشش» تمام بدن زن، به جز صورت و دو کف دست را واجب کرده هست. علاوه بر اینکه او شرط «سیاهی» جهت پوشش زن را نادرست دانست دانست و افزود: فتواهایی که این مساله را واجب می دانند، با وجود باطل بودن، متاسفانه بر زنان تحمیل می شوند.

مساله چادر زنان از چند دهه گذشته تا کنون عنوان جدال مجامع فقهی عربستان سعودی بوده و به نظر می رسد که فتوای شیخ عبدالله المطلق، یکی از مفتی های عضو هیئت عالمان ب

یکی از محققان علوم دینی در مورد شرط رنگ سیاه جهت چادر زنان می گوید:«این کار بعضی زنان صحابه بود؛ ولی مهم آن است که حجاب «پوشاننده» باشد و هیچ رنگی جهت ان مشخص نشده است».

عضو انجمن ملی حقوق بشر عربستان، سهیله زین العابدین نیز چادر را شرط تحقق حجاب نمی داند، بلکه این نوع پوشش را زیاد متاثر از سنت و تقلید میداند، تا دین و مذهب. وی بر این مساله تاکید کرد که این نوع پوشش مخصوص زنان منطقه خلیج و ناشی از عادات و سنن آنهاست؛ از این رو نمی توانیم تمام زنان در دنیا اسلام را مجبور به استفاده از چادر کنیم.

یکی دیگر از محققان سعودی نیز در گفتگو با عکاظ، ضمن تاکید بر اینکه در اسلام لباس مشخصی جهت زنان تعریف نشده هست، تنها «پوشش» را جهت زنان مهم دانسته و آن را امری نسبی خواند که از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از زمانی به وقت دیگر عوض کردن می کند.

«عَبایه‌» الزامی نیست / بوی کشف حجاب می‌آید ، فتوای جنجالی شیخ سعودی/ مخالفان

واژه های کلیدی: اسلام | استفاده | عربستان سعودی | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs