خاص اتصال ایران سوریه شیمیایی آویگدور لیبرمن

خاص: اتصال ایران سوریه شیمیایی آویگدور لیبرمن اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی جدول) + گزینه‌های 3 فراکسیون امید، ولایی و مستقلین جهت انتخابات هیات رییسه مجلس (

جلسات مجمع عمومی سه فراکسیون امید، ولایی و مستقلین شب گذشته برگزار شد و هرکدام از فراکسیون‌های سیاسی مجلس طبق توافق صورت گرفته گزینه‌های خود را جهت انتخابات امر

جدول) + گزینه‌های 3 فراکسیون امید، ولایی و مستقلین جهت انتخابات هیات رییسه مجلس (

گزینه های 3 فراکسیون امید، ولایی و مستقلین جهت انتخابات هیات رییسه مجلس (+جدول)

عبارات مهم : توافق

جلسات مجمع عمومی سه فراکسیون امید، ولایی و مستقلین شب گذشته برگزار شد و هرکدام از فراکسیون های سیاسی مجلس طبق توافق صورت گرفته گزینه های خود را جهت انتخابات امروز( چهارشنبه) هیات رییسه مجلس معرفی کردند.

به گزارش ایسنا، آخرین توافق صورت گرفته بین سه فراکسیون مستقلین، ولایی و امید حفظ رئیس، معرفی دو کاندیدای نایب رئیسی از سوی فراکسیون امید و معرفی یک کاندیدای نایب رئیسی از سوی هر کدام از فراکسیون های مستقلین و ولایی و همچنین تقسیم سایر کرسی های هیات رئیسه به نسبت ۳-۳-۳ بوده است.

جدول) + گزینه‌های 3 فراکسیون امید، ولایی و مستقلین جهت انتخابات هیات رییسه مجلس (

جلسات مجمع عمومی سه فراکسیون امید، ولایی و مستقلین شب گذشته برگزار شد و هرکدام از فراکسیون‌های سیاسی مجلس طبق توافق صورت گرفته گزینه‌های خود را جهت انتخابات امر

واژه های کلیدی: توافق | سیاسی | معرفی | انتخابات | اخبار سیاسی و اجتماعی

جدول) + گزینه‌های 3 فراکسیون امید، ولایی و مستقلین جهت انتخابات هیات رییسه مجلس (

جدول) + گزینه‌های 3 فراکسیون امید، ولایی و مستقلین جهت انتخابات هیات رییسه مجلس (

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs